Kwaliteit

Het is onze doelstelling om u tandheelkundige zorg te bieden in een moderne, goed georganiseerde praktijk waarin professionaliteit, kwaliteit, service en een persoonlijke benadering voorop staan.
Om onze organisatie doorlopend te blijven ontwikkelen en verbeteren, ondernemen wij verschillende kwaliteitsbevorderende stappen.

Onze praktijk is in oktober 2015 gevisiteerd door twee collega tandartsen; dit is in 2010 ook gebeurd en de visitatie in oktober was een evaluatiemoment.
In juni en september 2015 hebben wij in dit kader als visiteurs ook de twee praktijken van de collega tandartsen in Bunschoten en Leiderdorp die wij in 2010 hebben gevisiteerd opnieuw bezocht.
Uit deze intercollegiale overleggen halen wij veel ideëen voor verdere verbetering van onze praktijk en de zorg die wij u willen leveren.

In november 2016 zijn onze tandartsen voor 5 jaar geherregistreerd in het BIG-register en door het volgen van intercollegiaal overleg, cursussen, klinische avonden en congressen voldoen zij aan de herregistratienormen voor het Kwaliteitsregister voor Tandartsen (KRT) voor 2017.

Begin 2017 zijn wij onder begeleiding van Roozeboom Consultancy gestart met een gecertificeerd kwaliteitstraject om onze organisatie en zorg nog verder te optimaliseren.
Eén van de onderdelen van dit traject is een tevredenheidsonderzoek; hieruit is gebleken dat wij als praktijk van onze patiënten een 9,0 krijgen, waar wij uiteraard zeer tevreden mee zijn!
Ondanks dit hoge cijfer zijn er ook verbeterpunten en suggesties aangedragen, waar we mee aan de slag zullen gaan; we willen iedereen die de moeite heeft genomen om mee te doen aan het tevredenheidsonderzoek hartelijk danken!
Inmiddels is het kwaliteitstraject afgerond, is onze praktijk geauditeerd en hebben we van Roozeboom Consultancy het certificaat ontvangen.
Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg