Huisregels

Algemeen

 • Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt; over het algemeen adviseren wij kinderen én volwassenen om twee keer per jaar een periodiek preventief onderzoek uit te laten voeren; in overleg met u kan deze frequentie individueel verhoogd of verlaagd worden
 • Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden én om ons optimale werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; wij zullen er alles aan doen om u hierbij zo goed mogelijk te begeleiden
 • Voorafgaand aan de geplande behandeling(en) kunt u om een begroting vragen
 • Voor vragen over de eventuele vergoeding van bepaalde verrichtingen kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar; daarnaast maken wij gebruik van de software Zorgsom om voor u een inschatting te maken van het deel van de kosten dat voor uw eigen rekening zal zijn


Afspraken

 • Meldt u zich s.v.p. 5-10 minuten vóór aanvang van uw afspraak aan de balie 
 • Bent u verhinderd, laat dit dan zo snel mogelijk aan ons weten zodat wij de voor u gereserveerde tijd aan iemand anders kunnen aanbieden
 • Voor afspraken die minimaal 2 werkdagen van tevoren geannuleerd zijn, worden de praktijkkosten voor de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht
 • Voor afspraken op maandag geldt dat deze uiterlijk op de donderdag ervoor geannuleerd kunnen worden
 • Het heeft onze voorkeur als annuleringen of verzoeken om een afspraak te verzetten telefonisch worden doorgegeven, zodat er meteen een nieuwe afspraak ingepland kan worden
 • Bij annuleringen per mail geldt dat deze alleen tijdens onze openingstijden verwerkt kunnen worden, waarbij het tijdstip van verwerking geldt
 • De kosten die in rekening gebracht worden bij niet tijdig annuleren, bestaan uit de praktijkkosten die doorlopen gedurende de voor u gereserveerde tijd; deze kosten worden niet vergoed door uw eventuele aanvullende tandartsverzekering 
 • Indien u aan ons uw mailadres heeft doorgegeven, ontvangt u na het maken van de afspraak een geautomatiseerde bevestiging per mail en in de week voorafgaand aan uw afspraak nogmaals een geautomatiseerde afspraakherinnering per mail
 • Het niet ontvangen van een afspraakherinnering per mail betekent niet dat uw afspraak geen doorgang vindt; neemt u bij twijfel contact met ons op


Juiste gegevens

 • Geef wijzigingen in uw adresgegevens, telefoonnumer(s), e-mailadres en/of verzekeringsgegevens zo snel mogelijk aan ons door 
 • Tandheelkundig Centrum Boskoop is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het niet of niet tijdig doorgeven van wijzigingen


Nota’s

Om onze aandacht volledig op u als patiënt te kunnen richten, hebben wij het versturen en innen van onze nota’s uitbesteed aan Infomedics (via UwNota.nl):

 • De betalingsvoorwaarden treft u aan op de achterzijde van de nota die u van Infomedics ontvangt
 • Houdt u rekening met de betalingstermijn van 30 dagen
 • Na 30 dagen volgt een eerste herinnering
 • Na nog eens 14 dagen volgt de tweede herinnering, waarbij verhogingskosten in rekening  worden gebracht
 • Houdt u er rekening mee dat eventuele betalingsherinneringen van lopende nota’s in geval van een verhuizing die na de betreffende behandeling aan ons is doorgegeven naar uw oude adres gestuurd zullen worden, tenzij u uw nieuwe adres door heeft gegeven aan Infomedics (via UwNota.nl)
 • Als uw zorgverzekeraar een clearingovereenkomst met Infomedics heeft gesloten (zie overzicht), zal uw nota in veel gevallen rechtstreeks naar uw verzekeraar gestuurd worden; als de behandeling (gedeeltelijk) niet vergoed wordt, ontvangt u van uw zorgverzekeraar een nota voor uw eigen bijdrage
 • Voor vragen over uw nota kunt u contact opnemen met Infomedics via 036 – 203 1900 of via www.infomedics.nl