Praktische zaken

Wijzigingen in tandartsverzekeringen

In november van ieder kalenderjaar worden alle zorgpremies voor het volgende kalenderjaar bekend gemaakt; wij adviseren u om goed na te gaan of er voor u iets verandert en of het in uw situatie misschien verstandig is om over te stappen.
Voor een goede vergelijking van alle tandartsverzekeringen verwijzen wij u naar Vergelijkmondzorg.nl en Allesoverhetgebit.nl waar alles uitgebreid vermeld staat.
Mocht u nog vragen hebben over de kosten die u kunt verwachten in het komende kalenderjaar, dan kunt u contact met ons opnemen (bij voorkeur per mail).

Voor uw kind(eren) is het van groot belang dat u als basisverzekering kiest voor een restitutiepolis, zodat u zelf de zorgverlener kunt kiezen voor uw kind(eren).
Kiest u voor een naturapolis, dan is deze in veel gevallen weliswaar voordeliger, maar dan bepaalt uw zorgverzekeraar naar welke zorgverlener u kunt; er zijn al zorgverzekeraars die in geval van een naturapolis hebben aangekondigd voor jeugdzorg niet meer 100% te vergoeden als de zorg verleend is door een niet-gecontracteerde zorgverlener!
Momenteel zijn er géén zorgverzekeraars waar wij een contract mee afsluiten omdat zorgverzekeraars onvoldoende bereid zijn om met ons in gesprek te gaan over de randvoorwaarden die over en weer gesteld worden.

Praktijk | Tandarts Boskoop | Tandheelkundig Centrum Boskoop