Klachten

Tip, klacht of compliment

Wij streven er naar u de best mogelijke zorg te bieden. Mocht er desondanks iets zijn waarover u niet tevreden bent, dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen.
Vaak is er sprake van een communicatieprobleem en doet een kort gesprek al wonderen; bovendien biedt u ons hiermee de mogelijkheid om onze zorg en service aan u als patiënt verder te verbeteren.

Heeft u naar aanleiding van een klacht contact met ons opgenomen, maar zijn wij er samen niet uitgekomen?
In dat geval kunt u gebruik maken van de KNMT klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

Voor onafhankelijke informatie kunt u contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP).